Privacy verklaring

Privacy Informatie

Trainenmettien hecht veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Trainenmettien heeft bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke begeleiding te kunnen bieden bij het sporten of te voorzien van informatie door middel van een nieuwsbrief. Deze gegevens verstrekt u aan Trainenmettien door het invullen van een van de (contact)formulieren op onze website en via een medische vragenlijst.

Privacy Verklaring

Ik geef Trainenmettien te Amsterdam toestemming om de door mij in het (contact)formulier en de medische vragenlijst verstrekte persoonsgegevens te verwerken in het kader van de te verlenen (sport)diensten. Deze toestemming omvat mede:

  • Het verwerken van de door mij verstrekte persoonsgegevens in het administratiesysteem van Trainenmettien.
  • Het gebruik van mijn naam & emailadres voor het verzenden van informatieve emails (nieuwsbrief) over Trainenmettien
  • Het verwerken van de door mij verstrekte persoonsgegevens betreffende het aanmelden van lessen of informatie-aanvragen.
  • Het verwerken van de door mij verstrekte (medische) persoonsgegevens voor persoonlijke begeleiding (Personal Training) en de te volgen sportlessen, alsmede de massages.

Ik heb het recht om mijn gegevens te allen tijde in te zien, te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen. Trainenmettien is dit als bedrijf verplicht naar haar clienten in het kader van de aangescherpte wetgeving rondom het verwerken van persoonsgegevens (beter bekend als AVG). Trainenmettien zal mijn gegevens niet aan derden verstrekken.